septembrie 4, 2019

Apa și canalizarea din Mogoșoaia - informații de interes public

O problemă de interes larg pentru mulți localnici din comuna Mogoșoaia o reprezintă APA - din punct de vedere cantitativ și calitativ - și CANALIZAREA (lipsa acesteia din mai multe zone de pe raza comunei). Pentru a înțelege mai bine situația, asociația noastră a trimis la sfârșitul lunii august 2019 o cerere de informații de interes public în baza legii 544/2001 către AIF cu următoarele solicitări:

Conform Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) care a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene, Compania Apă Ilfov și Ministerul Fondurilor Europene au semnat contractul de finanțare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020.
”Valoarea proiectului este de peste 311 milioane de euro, din fonduri POIM, acesta fiind cel mai mare contract cu fonduri europene nerambursabile al unui județ din România pentru realizarea infrastructurii de apă și canalizare. Prin intermediul proiectului vor beneficia de acces la apă sigură din punct de vedere calitativ și cantitativ 193.246 locuitori, iar 148.239 de familii vor fi conectate la rețeaua de canalizare.”
Ținând cont că printre beneficiarii acestui proiect major se numără și locuitorii comunei Mogoșoaia, vă rugăm să ne comunicați:
1. Care este stadiul actual al desfășurării proiectului menționat pentru locuitorii comunei Mogoșoaia? Vă rugăm să ne detaliați punctual în ce fel beneficiază locuitorii comunei de acest proiect, ce investiții s-au făcut, se fac și se vor face pentru accesul la apă sigură și la canalizare în comuna Mogoșoaia?
2. În temeiul legislației specifice, al normelor tehnice aplicabile, dar și al contractelor încheiate de S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. cu beneficiarii serviciilor din Mogoșoaia, vă rugăm, în contextul dezvoltarii infrastructurii de apă și apă uzată, să ne comunicați când vom putea beneficia de serviciile de alimentare cu apă și, respectiv, canalizare în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, cu termene cât mai precise și informații clare și corecte, pentru fiecare stradă în parte?
Vă adresăm această solicitare și în condițiile în care, la o altă solicitare de informații trimisă de cetățeni ai comunei în 2017 pe un subiect similar, ați răspuns (cu documentul înregistrat cu nr. 2775 din 15.02.2018 - anexat cererii) că veți avea în februarie-martie 2019 un grafic detaliat, exact și final de execuție a lucrărilor.
3. Vă rugăm să ne comunicați care vor fi, după terminarea lucrărilor în întreaga localitate, parametrii tehnici ai apei furnizate și ai celei evacuate epurate (presiune/debit etc.), precum și tarifele pe care le veți aplica?
4. Vă rugăm să ne comunicați dacă după terminarea lucrărilor aveți în vedere modificări ale prevederilor contractuale în vigoare, schimbări pe care vă solicităm respectuos să ni le transmiteți în răspunsul dvs.
Totodată, vă aducem la cunoștință că, mai mulți cetățeni din comună au probleme în ceea ce privește presiunea (debitul) apei în special în lunile de vară. Deseori, în timpul serii, mai mulți locuitori acuză lipsa alimentării cu apă. În acest context, vă rugăm să ne comunicați:
5. Care sunt motivele debitului redus frecvent sau chiar a lipsei apei în timpul verii?
6. Ce măsuri se iau pentru a preveni aceste situații?
7. În ce fel va îndeplini infrastructura rețelei de apă și canalizare nevoile locuitorilor comunei, ținând cont de dezvoltarea imobiliară masivă din Mogoșoaia?

Pentru a veni în întâmpinarea celor interesați, am atașat răspunsul complet în imaginile de mai jos: