Ce trebuie să știm despre Ambrosia artemisiifolia - planta nocivă care afectează tot mai multe persoane?

Ce trebuie să știm despre Ambrosia artemisiifolia - planta nocivă care afectează tot mai multe persoane?

În ultimii ani, tot mai multe studii și cercetări efectuate în unele state din Uniunea Europeană au condus la concluzia că speciile de plante care aparțin genului Ambrosia afectează foarte grav o parte semnificativă din populație, mai ales în țările din Europa centrală, prin alergiile pe care le produc.

Dintre acestea, cea mai nocivă prin efectul și cantitatea de polen pe care o răspândește în atmosferă cu ajutorul vântului, este specia cunoscută sub denumirea științifică Ambrosia artemisiifolia și sub denumirea populară de iarba de paragină, iarba pârloagelor sau floarea pustei, în funcție de zona geografică.

Prezența buruienii Ambrosia artemisiifolia este semnalată și în România, fiind una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul ţării noastre. Fiind extrem de adaptabilă la condiţiile pedoclimatice, buruiana este răspândită în aproape toate zonele (cu excepția zonei dealurilor înalte și a zonei montane), preferând solurile nisipoase, mai puțin fertile, ușor alcaline. Ea crește spontan pe terenurile neîngrijite, în principal de-a lungul drumurilor, căilor ferate, pe marginea apelor curgătoare, a lacurilor, pe marginea pădurilor, în apropierea dărâmăturilor, pe șantiere de construcții, în zone unde s-a depozitat pământ excavat, pe terenurile lipsite de vegetație și  neîntreținute, dar și în grădini și parcuri neîngrijite și în culturile de cereale şi de florea-soarelui, producând pagube semnificative de recoltă.

În ultimii ani, cantitatea mare de polen eliberată de această buruiană a determinat o creștere masivă a numărului de persoane care au reacții astmatice sau care manifestă diferite forme alergice severe.

Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică atrage atenția asupra răspândirii acestei plante, care în perioada de polenizare poate provoca alergii severe și grave probleme de sănătate. În acest scop, SRAIC a lansat campania de conștientizare „Atenție la Ambrozia” - cu un videoclip ce poate fi vizionat aici: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aic_1OjEd44 și un chestionar pentru pacienții cu alergie la polenul de ambrozie: https://www.sraic.eu/chestionar-ambrozie.

Atragem atenția față de gravitatea extremă generată de alergia la ambrozia, care afectează sănătatea unei largi categorii de populație, incluzând și copii cu vârsta de sub 1 an! Ambrozia produce o cantitate mare de polen care conține multiple fragmente extrem de alergizante. Este suficientă o concentrație de polen în aer de sub 30 grăunciori de polen/m3 pentru a induce o reacție alergică. Persoanele cu sensibilitate mai mare pot fi afectate chiar de 1-2 grăuncioare polen/m3 . De obicei, alergiile la polen sunt cauzate de expunerea la polenul de ambrozie pe parcursul mai multor ani (3-4 ani), astfel că simptomele de rinită alergică apar la copii cu vârsta de cel puțin 4-5 ani. Totuși, sunt cazuri în care vârsta de apariție a simptomelor a coborât sub 1 an, existând chiar și copii de 6 luni care prezintă rinită alergică indusă de polenul acestei plante.

Cum se manifestă alergia la ambrozia ?

Conform M.A.D.R.:

Sensibilizarea alergică la polenul de ambrozia se manifestă clinic cel mai frecvent ca rinoconjunctivită și astm, dar pot apărea și simptome cutanate, inclusiv urticarie și angioedem, ajungându-se chiar la manifestări similare celor din șocul anafilactic. Simptomele rinoconjunctivitei alergice sunt: strănut, prurit nazal, obstrucţie nazală, secreţii nazale apoase, prurit ocular, congestie oculară, lăcrimare, iar ale astmului episoade de tuse, dificultate în respiraţie sau wheezing. Simptomele cutanate includ leziuni de urticarie, care sunt papule pruriginoase, și edem dureros al țesuturilor profunde, care afectează mai frecvent zonele periorală, periorbitală, limba, zona genitală, și extremitățile. Șocul anafilactic este cea mai severă formă de reacție alergică, cu debut brusc, neașteptat, și tablou clinic deseori dramatic, putând duce la deces prin obstrucția căilor aeriene și colaps vascular ireversibil. Șocul anafilactic reprezintă o urgență medicală.
Este important de menționat faptul că între creșterea concentrației de polen și apariția simptomelor există o fereastră de oportunitate de aproximativ 2 săptămâni, în care se poate începe tratamentul simptomatic al alergiei, ceea ce va duce la ameliorarea semnificativă a calității vieții pacienților. Astfel cu o investiție minimă în aparatură pentru monitorizare aerobiologică, putem alerta eficient populația cu privire la prezența polenului în aer.

Cum arată și cum se înmulțește ambrozia?

Ambrozia este o plantă anuală, păroasă, cu tulpina puternic ramificată, având aspect de tufă și diametru mare la bază și poate atinge rapid înălțimea de 50-150 cm. Frunzele dispuse opus la baza tulpinii și alterne pe partea superioară și pe ramificații  sunt penat-sectate, alungite și ascuțite la vârf, lobate. Florile, purtătoare de polen, formează inflorescențe situate în vârful ramurilor, având forma alungită și compactă asemănătoare unui spic.

Ea poate fi confundată, datorită frunzelor ei penat-sectate, cu specii de pelin (Artemisia spp.), după cum atenționează și denumirea științifică Ambrosia artemisiifolia.

Florida Plant Atlas

Ambrozia se înmulţește prin semințe care pot rezista în pământ mai mult de un sezon de vegetație până să germineze, fapt care explică de ce în unii ani planta se înmulțește extrem de mult, în populații compacte și răsare eșalonat. Semințele sunt răspândite de vânt și germinează primăvara, plantele crescând odată cu majoritatea buruienilor care, pe parcurs, sunt depășite de ambrozia dominantă până la jumătatea lunii iulie, perioadă în care își dezvoltă învelișul floral.

Polenizarea este realizată cu ajutorul vântului prin răspândirea grăunciorilor de polen. O singură plantă matură poate elibera în atmosferă câteva miliarde de grăunciori de polen și până la 30.000 de semințe, care își păstrează calitățile germinative până la 40 de ani. Planta atinge perioada de maximă polenizare în lunile august - septembrie, şi se întinde până sfârșitul lui octombrie.

Important de reținut este că planta este rezistentă la secetă și arșiță, acest fapt determinând ca în ultimii ani secetoși buruiana să aibă condiții favorabile pentru a se dezvolta foarte rapid și să cuprindă areale întregi. Perioada de vegetație se încheie odată cu primele brume și înghețuri din luna decembrie.

Care sunt măsurile luate pentru combaterea ambroziei în România?

Pentru evitarea și reducerea instalării și răspândirii acestei plante, în luna martie 2018 s-a publicat în Monitorul Oficial Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia.

Art. 1. (1) Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.
(2) În scopul distrugerii buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.
(3) Beneficiarii lucrărilor de construcții au obligația ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii ambrozia.
(4) Lucrările de întreținere a terenului în vederea combaterii buruienii ambrozia în ariile naturale protejate stabilite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se fac potrivit planului de management al ariei naturale protejate.
Art. 2. - În vederea stabilirii soluțiilor corespunzătoare pentru combaterea buruienii ambrozia, Ministerul Mediului împreună cu Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale desfășoară anual campanii de informare și conștientizare împreună cu parteneri locali, stabilind măsurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive și eradicarea acestei plante.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 1 de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole constituie contravenție și se sancționează cu avertisment.
(2) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole și se sancționează cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.
(3) Limitele amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului.
Art. 4. - Contravențiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Din 5 septembrie 2018 au fost aprobate și normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia. În acest fel se stabilesc instituțiile responsabile, precum și atribuțiile acestora în ceea ce privește prevenirea, combaterea și distrugerea acestei buruieni. Conform acestora, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului și Ministerul Sănătății vor realiza anual campanii de informare și conștientizare împreună cu partenerii locali, stabilind măsurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere şi eradicarea acestei plante. Totodată, instituțiile menționate vor crea o pagină specială de prezentare a buruienii ambrozia pe site-urile proprii până la data de 30.10.2018.

Prezentul act normativ prevede ca autoritățile administrației publice locale vor identifica anual terenurile infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială a unităților administrativ teritoriale și vor soma proprietarii sau deținătorii acestora în vederea luării măsurilor necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii acestei buruieni.

Verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri infestate cu buruiana ambrozia a dispoziţiilor din somație se realizează de către o comisie mixtă, constituită prin ordin al prefectului, formată din specialişti desemnaţi din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, direcţiilor judeţene de sănătate publică şi autorităţii publice locale pe a cărei rază teritorială se face controlul. Totodată, comisia mixtă are competența aplicării sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 62/2018.

Art. 7.
(2) Metodele prevăzute la alin. (1) se aplică potrivit recomandărilor specialiștilor din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.
(3) Autoritățile administrației publice locale supraveghează aplicarea metodelor prevăzute la alin. (1) pe toată perioada de vegetație.
Art. 8. - Comisia verifică proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, în prezența acestora, după caz, constată nerespectarea dispozițiilor art. 1 din lege și aplică sancțiuni potrivit prevederilor art. 3 din lege.
Art. 9. - Membrii Comisiei se deplasează în localitățile unde a fost semnalată existența unor terenuri infestate cu buruiana ambrozia, în baza situației centralizatoare transmise de autoritățile administrației publice locale.
Art. 10. - (1) Comisia efectuează primul control în teren pentru toate localitățile semnalate în centralizator în perioada 1 iulie - 15 iulie a fiecărui an.
(2) În situația în care la data efectuării controlului potrivit alin. (1) Comisia constată nerespectarea prevederilor art. 1 din lege de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, aceasta întocmește un proces-verbal de verificare, constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale, denumit în continuare proces- verbal, aplicând sancțiunea "Avertisment".
(3) Procesul-verbal se redactează în trei exemplare originale, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, din care un exemplar este transmis contravenientului, un exemplar este transmis primăriei pe raza căreia s-a constatat existența terenului infestat și un exemplar rămâne la Comisie.
Art. 11. - (1) Comisia efectuează al doilea control asupra terenurilor contravenienților sancționați cu sancțiunea "Avertisment" în perioada 16-31 iulie a fiecărui an.
(2) În situația în care la data efectuării controlului potrivit alin. (1) Comisia constată nerespectarea prevederilor art. 1 din lege de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, după caz, sancționați cu "Avertisment", aceasta încheie un nou proces- verbal în trei exemplare originale și aplică sancțiunile prevăzute de art. 3 alin. (2) din lege.
(3) La cel de-al doilea control Comisia realizează imagini video/foto datate și relaționate cu indicatori stabili din locație și cu suprafețele infestate, care se arhivează.
(4) După primirea procesului-verbal, contravenientul achită amenda potrivit prevederilor art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
(5) Secretariatul Comisiei înregistrează seriile și numerele proceselor-verbale cu sancțiunile aplicate într-un registru special, la sediul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.
Art. 12. - Comisia transmite către instituțiile prevăzute la art. 5 alin. (1) un raport de activitate privind numărul de persoane fizice sau juridice care au respectat prevederile legii, situația persoanelor care au fost sancționate cu avertisment, precum și a celor sancționate cu amendă, pe localități, până cel târziu la data de 30 noiembrie a fiecărui an, considerându-se atribuție de serviciu.

Cum putem îndepărta și distruge buruiana?

Cele mai bune rezultate pentru îndepărtarea și distrugerea buruienii se pot obține prin cosirea manuală sau mecanică efectuată cât mai aproape de suprafața solului pentru distrugerea tuturor ramificațiilor care pornesc din tulpina principală. Altfel, se va distruge doar tulpina principală iar restul ramificațiilor se vor dezvolta și vor înflori, producând în continuare polen. Se recomandă cositul repetat de 2 -3 ori pe an. În funcție de răspândire, se pot aplica lucrări de discuit, grăpat sau se pot folosi cositori mecanice. Pe suprafețe mai mari se pot aplica erbicide, după caz, începând de primăvara devreme când buruiana are 10 - 15 cm și poate fi recunoscută cu ușurință. Pentru a stabili tipul de erbicid și doza, proprietarii/deținătorii/administratorii de terenuri pot apela la specialiștii direcțiilor pentru agricultură județene pentru a primi informații detaliate sau după caz la specialiști din cadrul primăriilor. Pentru zone restrânse, buruiana poate fi smulsă relativ ușor folosind mănuși de protecție, distrusă cu sapa sau prin secerare. Lucrările de combatere se repetă în fiecare an până la eradicarea completă a buruienii.

Fiecare cetățean care deține teren are obligația de a-l îngriji, distrugând ambrozia existentă pe acesta.

Cetățenii pot trimite sesizări către autoritățile locale și garda de mediu atunci când observă terenuri pe care s-a dezvoltat această buruiană.

Un model de sesizare poate fi găsit aici:

https://www.ambrozia.info/model-pentru-sesizarea-terenurilor-cu-ambrozie-din-tara/


Studii și cercetări:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5432595/

https://circabc.europa.eu/sd/a/b2c00515-33e7-41ec-8ab2-442e2a75bfba/F%20Fighting%20Ambrosia%20in%20different%20scenarios.pdf

Surse:

https://www.madr.ro/comunicare/4604-masuri-privind-combaterea-ambroziei.html

https://www.madr.ro/comunicare/4604-masuri-privind-combaterea-ambroziei.html

https://lege5.ro/Gratuit/gi3tgmrzg43q/legea-nr-62-2018-privind-combaterea-buruienii-ambrozia

https://lege5.ro/Gratuit/gmydcojwha3q/normele-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr-62-2018-privind-combaterea-buruienii-ambrozia-din-05122018