Despre noi

Asociația CIVIS Mogoșoaia a fost înființată de un grup de localnici din dorința de a susține inițiativele civice și contribui la dezvoltarea durabilă și armonioasă a comunei Mogoșoaia.

Asociația își propune să atingă următoarele obiective:

  • Creșterea nivelului de responsabilitate socială a membrilor comunității, persoane fizice și juridice, precum și implicarea activă a acestora în perspectiva dezvoltării durabile, sociale, economice, culturale și educaționale a localității.
  • Facilitarea și stimularea implicării comunității, persoane fizice și juridice, în activități filantropice, educaționale, culturale și de protecție a mediului, precum și în orice alte activități utile și oportune comunității, prin evenimente și acțiuni dedicate;
  • Elaborarea și/sau dezvoltarea de politici publice, cu caracter general sau vizând domenii de interes pentru comunitate, precum dar fără să ne limitam la: politici privind incluziunea socială, creșterea ratei de școlarizare/ alfabetizare, dezvoltarea infrastructurii culturale/ educaționale, dezvoltarea și implementarea de proiecte sociale, dezvoltarea infrastructurii rutiere și/sau edilitate, dezvoltarea de proiecte civice, orice alte politici oportune comunității;
  • Conlucrarea cu autoritățile publice locale, județene, regionale și naționale în probleme ce țin de dezvoltarea comunității, în proiecte finanțate din fonduri nerambursabile sau rambursabile, comunitare/ structurale sau alte forme de grant-uri;
  • Oferirea de suport autorităților publice locale, județene, regionale și naționale în identificarea de soluții pentru comunitate în ansamblul ei, precum și pentru categoriile vulnerabile și/sau defavorizate;
  • Dezvoltarea și/ sau implementarea de proiecte proprii, sau în parteneriat cu alte persoane juridice, de drept public sau privat, în scopul diminuării sărăciei, a creșterii nivelului de trai, a creșterii nivelului de educație a comunității, generarea de oportunități de carieră, oferirea de burse de studii și/sau orice alte burse;
  • Elaborarea oricăror alte proiecte în vederea accesării de fonduri nerambursabile, comunitare sau de altă natură, în vederea atingerii scopului asociației;
  • Organizarea de evenimente și activități sportive sau recreative pentru comunitate, precum și pentru alte grupuri țintă, potrivit scopului Asociației.

Echipa:

Adelina Rotaru - Președinte și membru fondator

Remus Mîndru - Membru fondator

Andrei Vintilă - Membru fondator

Raluca Hurduc - Membru asociat

Vlad Grigore - Membru asociat

Andrei Mitran - Membru asociat

Lucian Miulescu - Membru asociat