Ce trebuie să știm despre colectarea selectivă obligatorie?

Comform OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, de la 1 iulie autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au obligația să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale.

Potrivit angajamentelor luate în fața Comisiei Europene, țara noastră trebuie să întreprindă toate măsurile necesare implementării unor instrumente economice pentru modernizarea gestionării deșeurilor din România, dar și pentru implementarea legislației europene în domeniu.
Aceste instrumentele economice care trebuie implementate sunt: "plătește pentru cât arunci", "răspunderea extinsă a producătorului" și "taxa la depozitare". Pentru a pune în aplicare instrumentele economice "plătește pentru cât arunci" și "răspunderea extinsă a producătorului" este necesară modificarea și completarea legislației în domeniu, astfel încât să fie stabilite clar responsabilitățile și obligațiile tuturor actorilor implicați, ținând cont inclusiv de modificările aduse prin promovarea pachetului economiei circulare.

Ce trebuie să știm despre colectarea separată?


Este interzisă amestecarea deșeurilor!
Este interzisă abandonarea deșeurilor și depozitarea acestora în afara spațiilor special amenajate, conform Legii nr. 211/2011!

PLASTIC/METAL (Galben)
Se colectează în recipientul galben (blocuri), respectiv sacul menajer galben (case).
Recipientele din plastic (PET-urile) se clătesc cu apă rece; ambalajele din plastic care nu se pot curăța se colectează la deșeurile reziduale. Dopul se scoate înainte de debarasare. Astfel, se economisește spațiu prin presare.

Exemple:

 • DA: bidoane și cutii din plastic, folie de plastic, pungi din plastic, ambalaje de protecție din plastic, jucării de plastic, doze de băuturi, cutii de conserve, tacâmuri de bucătărie etc.
 • NU: produse combinate din metal și plastic, polistiren din construcții, cutii/bidoane cu resturi de vopsea, diluanți sau alte substanțe chimice periculoase, deșeuri medicale (de exemplu seringi folosite) ș.a.

HÂRTIE/CARTON (Albastru)
Se colectează în recipientul albastru (blocuri), respectiv sacul menajer albastru (case). Prin împăturire se economisește spațiu!

Exemple:

 • DA: reviste, ziare, maculatură, plicuri; cutii, fotografii, cartoane de ouă, cutii de pizza, cutii de carton de băuturi (tetrapack) etc. (Se colectează uscate! Odată ce cartonul sau hârtia intră în contact cu alimente sau lichide, nu mai poate fi reciclat.)
 • NU: hârtie și carton ce conțin reziduuri de mâncare, șervețele și hârtie bucătărie folosite, hârtie de ambalat lucioasă.

STICLĂ (Verde)
Se colectează în recipientul verde (blocuri), respectiv sacul menajer verde (case).
Ambalajele din sticlă se clătesc înainte de debarasare!
Exemple:

 • DA: ambalaje din sticlă (fără capac), borcane (fără capac), damigene, ambalaje din sticlă de la produse cosmetice etc.
 • NU: oglinzi, geamuri, produse din porțelan, ceramică, cristal/vase rezistente la caldură etc.

DEȘEURI REZIDUALE/AMESTECATE
Deșeurile reziduale sunt totalitatea deșeurilor care nu se pot recicla.

Exemple:

 • DA: resturi de mâncare (carne, lactate, vegetale, ouă), scutece de unică folosință, absorbante, reziduurile/excrementele animalelor de casă, conținutul sacului de la aspirator, mucuri de țigară, șervețele folosite, ambalaje foarte murdare, cioburi de ceramică și porțelan, veselă de unică folosință foarte murdară, cenușa de la sobe (dacă în afară de lemn se ard și cărbuni), resturi vegetale din curte (dacă sunt tratate cu pesticid), lemn tratat sau vopsit ș.a.
 • NU: Deșeuri textile, încălțăminte, pământ, nisip, pietriș, deșeuri de echipamente
  electrice și electronice și de baterii, acumulatori, componente ale autovehiculelor (piese din dezmembrări), anvelope, deșeuri din construcții și demolări, deșeuri voluminoase (mobilier, covoare, saltele, etc.)

CATEGORII SPECIALE DE DEȘEURI*

DEȘEURI VEGETALE – provenite din toaletări arbori, arbuști, tuns gard viu, cosit iarbă etc.

 • La blocuri: Deșeurile vegetale rezultate din toaletarea spațiilor verzi aferente asociațiilor de proprietari (domeniul public) se depozitează pe spațiul verde, în zonă cu acces auto, cu respectarea perioadelor de toaletare și cu anunțarea Serviciului Spații verzi din cadrul primăriei.
 • La case: Ridicarea acestora se va face de către operatorul de salubritate, contra cost, în baza unei solicitări.

DEȘEURI VOLUMINOASE – mobilier, covoare, saltele etc.
Colectarea acestora se face cu titlu gratuit, în cadrul campaniilor de colectare, în baza unui program stabilit.
În afara programelor stabilite colectarea se va face în baza unei solicitări, contra cost.

DEȘEURI TEXTILE – Îmbrăcămintea și încălțămintea uzată pot fi depuse în containerele Asociației Caritas - vezi aici harta containerelor din țară: www.containeretextile.ro

DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII
Se ridică contra cost de către operatorul de salubritate, la solicitarea beneficiarului.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE)
Colectarea acestora se face cu titlu gratuit de operatorul de salubritate de la punctele gospodărești în baza unui program stabilit de primărie.

* Aceste informații sunt cu titlu de exemplu, vă rugăm cereți informații exacte de la primăria localității.

BIODEGRADABILE

O fracție importantă, care nu se regăsește, din păcate în lege, este cea a deșeurilor biodegradabile. Dacă locuiești la casă, din deșeuri biodegradabile poți obține în propria gospodărie compost, un excelent îngrășământ pentru plantele din jurul casei și pentru pământul din grădină.

Exemple:

 • DA: resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite, resturi de pâine şi cereale, zaţ de cafea/resturi de ceai inclusiv pliculețe, coji de ouă, coji de nucă, cenuşă de la sobe (când se arde numai lemn), rumeguş, fân şi paie, resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunţite, flori), plante de casă, bucăţi de lemn mărunţit, ziare, carton mărunţite - umede şi murdare, șervețele de hârtie.
 • NU: resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete, resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frişcă), ouă întregi, grăsimi animale şi uleiuri vegetale, excremente ale animalelor de companie, cenuşă de la sobe (dacă se ard şi cărbuni), resturi vegetale din curte tratate cu pesticide, lemn tratat sau vopsit.

Recipientele reciclabile trebuie să fie goale, curățate de orice urme de mâncare sau lichide și uscate, înainte de a le arunca în containerele dedicate. Un articol murdar poate contamina un camion întreg, deci asigurați-vă că reciclabilele sunt goale, curate și uscate! Nu lăsați niciodată mai mult de o linguriță de lichid să rămână într-un recipient reciclabil!

Cetățenii care nu respectă legea vor fi amendați cu până la 2.000 de lei și vor avea de plătit şi o taxă de salubritate mai mare cu 25%.

Amenzile pentru firmele de salubritate și persoanele juridice care nu se adaptează noilor reglementări sunt între 20.000 și 40.000 lei.

De ce este importantă colectarea separată?

 • Se reduc semnificativ costurile și protejăm mediul.
 • Se reduce consumul de resurse naturale neregenerabile.
 • Se reduce poluarea din aer, apă, sol și mediul înconjurător cauzată de producerea și depozitarea deșeurilor.
 • Se reduce consumul de energie.
 • Se recuperează materialele reciclabile care ulterior se transformă în materie primă.
 • Ajută la menținerea unui mediu mai curat și protejarea sănătății oamenilor și animalelor.
 • Susţinerea economiei locale şi a economiei verzi, sursă de venit din vânzarea de reciclabile, locuri de muncă în reciclare (green jobs).
 • Reducerea emisiilor de CO2 (dioxid de carbon) prin transformarea deşeurilor reciclabile în materii prime secundare şi evitarea folosirii materiilor prime din surse primare pentru fabricarea de produse noi.

Iată câteva resurse utile pentru a învăța cum să colectezi selectiv corect și eficient:

Ghid de colectare: https://issuu.com/ecotic/docs/ghid_colectare_ecotic

Mini ghid de colectare selectivă: http://reciclare.declic.ro/

Infografic colectare selectivă Green Report: https://www.green-report.ro/infografic-greseli-colectare-separata/

Asociația CIVIS Mogoșoaia și-a propus să facă demersuri pentru informarea și educarea cetățenilor și pentru a sprijini autoritățile în implementarea acestor măsuri. În acest sens, am trimis astăzi, 22.07.2019, către U.A.T. Mogoșoaia o cerere de solicitare informații în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, prin care dorim să aflăm care este situația actuală la nivelul comunei Mogoșoaia. Așteptăm cu interes răspunsurile și implementarea măsurilor prevăzute de lege.

Valorificarea deșeurilor prin reciclare nu poate fi efectuată dacă nu se iau măsurile necesare, respectiv de a pune la dispoziția populației infrastructura necesară pentru colectarea separată a deșeurilor generate si de a educa cetățenii referitor la acest aspect. Considerăm că valorificarea prin reciclare a deșeurilor a devenit o urgență de implementat în țara noastră, ținând cont că acest lucru este o practică normală și eficientă în țările dezvoltate.

Credem că implementarea noilor măsuri vor avea un efect benefic asupra comunității noastre, reducând și deșeurile aruncate și depozitate necontrolat pe câmpurile, pădurile, drumurile și terenurile publice sau private de pe raza comunei, care afectează atât vizual, cât și calitatea aerului, apei, solului și, implicit, calitatea sănătății oamenilor.

Informează-te corect, colectează separat responsabil și contribuie și tu la îmbunătățirea calității vieții comunității noastre!

sursă Infografic - Green Report

Surse:

https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsmbxgqyq/ordonanta-de-urgenta-nr-74-2018-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-211-2011-privind-regimul-deseurilor-a-legii-nr-249-2015-privind-modalitatea-de-gestionare-a-ambalajelor-si-a-deseurilor-de-am

http://reciclare.declic.ro/

https://www.binsignia.com/avantajele-colectarii-selective-separate-deseurilor/?lang=ro